Usikret gjeld, alt du trenger å vite

Usikret gjeld betyr at banken ikke stiller krav til noen form for sikkerhet ved opptak av lån. I denne artikkelen forklarer vi forskjellen mellom usikret og sikret gjeld. Vi forklarer også hva som er sammenhengen mellom usikret gjeld og kredittscore og hvilke faktorer som påvirker din kredittscore. 

Sliter du med høy usikret gjeld? Vi i Okida kan hjelpe deg med å refinansiere dine lån slik at du får lavere lånekostnader hver måned.

START SØKNAD HER

Hva er forskjellen mellom usikret gjeld og sikret gjeld?

Sikret gjeld betyr at banken eller långiver krever sikkerhet i et bestemt objekt, for eksempel huset eller leiligheten som du bor i, grunnen til at banken tar sikkerhet er for å kunne gi deg lavere rente.

Når det kommer til usikret gjeld, har ikke banken eller långiver sikkerhet i noe objekt. Usikret gjeld kalles også for usikret lån eller forbrukslån. Slike lån kan markedsføres under mange navn, som for eksempel oppussingslån, minilån, depositumslån, men felles for alle slike lån er at banken ikke krever sikkerhet. Derfor er renten på slike lån høyere sammenlignet med sikret gjeld. 

Dette er sikret gjeld:

 • Pant i hus, leilighet, eiendom eller annet objekt
 • Banken kan kreve salg av objektet ved mislighold
 • Lavere rente
 • Eksempler: Huslån, rammelån

Dette er usikret gjeld:

 • Ingen pant i noe objekt
 • Høyere rente
 • Eksempler: Forbrukslån og kredittkortgjeld

Kredittkortgjeld er også usikret lån

Husk at også kreditt knyttet til dine kredittkort teller som usikret lån, også om du ikke har brukt kreditten. Dersom din kredittgrense er 25 000 kroner på et kredittkort, har du altså 25 000 kroner i gjeld selv om du ikke har brukt hele kreditten. Dette kan få betydning dersom du ønsker å ta opp ytterligere forbrukslån eller du skal søke om boliglån. Les også: Derfor bør du slette dine kredittkort

Minimumskrav for å få usikret lån

Alle kan søke om usikret lån, men det er ikke alle som får lånesøknaden innvilget. For at banken skal innvilge søknaden må du oppfylle visse minimumskrav. I tillegg vil det bli tatt en kredittsjekk av deg. Noen krav er generelle, andre varierer fra bank til bank. 

De vanligste minimumskravene er som følger:

 • Aldersgrense
 • Inntektsnivå
 • Bostedsadresse
 • Betalingsanmerkninger

Aldersgrense for å få usikret lån

Hvor gammel du må være for å få innvilget søknad om forbrukslån fastsettes av den enkelte långiver. Noen banker og finansinstitusjoner vurderer søknader fra personer helt ned til 18 år. Andre har 25 års aldersgrense. Retningslinjene til banken vil være gjeldende her, og det er ikke mulig å endre på dette kravet.

Inntektsgrense

Mange banker opererer med et minimumskrav til inntekt, ofte fra rundt 200.000 kroner i bruttolønn. Hos andre stilles det kun krav om at du har fast inntekt.

Betalingsanmerkninger og inkasso

Banken kommer til å sjekke om du har betalingsanmerkninger og aktive inkassosaker når du søker om forbrukslån. Dersom banken finner noe negativt registrert på deg, vil du som regel få avslag på søknaden. Det finnes imidlertid noen spesialbanker som i enkelte spesielle tilfeller gjør unntak. Her kan du lese om banker som kan innvilge lån med betalingsanmerkninger

Bostedsadresse i Norge

Hovedregelen er at du må være bosatt i Norge for å kunne søke. Enkelte långivere har krav om hvor lenge du må ha vært registrert i folkeregisteret for å innvilge søknad om forbrukslån.

Usikret gjeld og kredittscore

I tillegg til at du må oppfylle minimumskravene vil det bli foretatt en kredittsjekk av deg når du søker om usikret lån. En slik kredittsjekk er obligatorisk og pålagt av Finansdepartmentet. Mange faktorer er avgjørende for hvilken rente og betingelser du vil bli tilbudt på lånet ditt. Vi skal se nærmere på viktigste faktorene. 

Hva er kredittscore?

Kort sagt er kredittscore en poengsum som sier noe om hvor sannsynlig det er at du vil være i stand til å betjene gjelden din. Det er uavhengige kredittopplysningsbyråer som fastsetter kredittscoren til alle norske personer med kreditthistorikk.

Mange ulike faktorer kalkuleres inn i din kredittscore, og disse vektes ulikt og beregnes til et tall som vil bli din kredittscore. Det vanligste er å bruke en skala 0-100, hvor 100 er beste kredittscore. 

Hvordan brukes kredittscore?

Alle norske långivere er pliktig til og vil hente ut dine kredittopplysninger når du søker om usikret gjeld og også andre lån. Spesielt når det gjelder usikret gjeld vil din kredittscore være avgjørende, da banken ikke har annen sikkerhet. En god kredittscore vil gjøre at du får bedre rentebetingelser. Med lavere kredittscore må du betale høyere renter og du kan også risikere å få avslag på lånesøknaden din. 

Du kan påvirke din kredittscore

Før du søker om usikret lån og andre typer lån kan det være lurt å sette seg inn i hvilke faktorer som inngår i beregningen av din kredittscore. Noen av faktorene kan du nemlig påvirke selv, slik at du kan få bedre betingelser. Her skal vi gjennomgå de viktigste faktorene som inngår i din kredittscore. 

Betalingsanmerkninger, inkasso og kredittscore

En av de viktigste faktorene bankene ser på når de skal vurdere din lånesøknad er om du har registrerte betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker. 

Du får en betalingsanmerkning registrert på deg dersom du ikke har betalt en regning og du ikke klarer å rydde opp i inkassosaken. Det skal likevel endel til for å få en betalingsanmerkning. En betalingsanmerkning har alltid sitt utgangspunkt i en ubetalt regning. Dersom du ikke betaler en regning, vil du få tilsendt én eller flere purringer. Dersom du fremdeles unnlater å betale, vil du motta et inkassokrav. Dersom kravet etter flere purringer og varslinger fremdeles ikke er betalt, vil det registreres en betalingsanmerkning på deg. Inkasso er også dyrt. Underveis i prosessen påløper det nemlig flere purregebyrer, strafferenter og etterhvert tunge salærer. Selv små regninger kan vokse seg store.

Les mer om hvordan du kan unngå inkasso

Grunnen til at bankene, og mange andre leverandører, ikke vil gi deg lån eller andre tjenester hvis du har en betalingsanmerkning er rett og slett at en slik anmerkning viser at du ikke har evne eller vilje til å betale det du skylder. Bankene anser derfor at det er en for stor risiko å låne deg penger, og du vil sannsynligvis få avslag på søknaden om lån. 

En betalingsanmerkning reduserer også kredittscore-poengsummen din betraktelig. Derfor er det viktig at du rydder opp i inkassokrav og betalingsanmerkninger før du søker om usikret lån eller andre lån i banken. Betalingsanmerkninger skal nemlig slettes med en gang etter at du har gjort opp kravene. 

Kredittscore og ditt inntektsnivå

Ditt inntektsnivå vil ha stor betydning når du søker om lån. Bankene vil alltid vurdere inntektsnivået ditt opp mot ønsket lånebeløp og gjeld du har fra før. Din inntekt har også en stor innvirkning på din kredittscore.

Når det gjelder inntekt, er det flere ting som spiller inn i beregningen av kredittscore. Bankene ser både på den inntekten du har for øyeblikket og om inntekten din har hatt en jevn utvikling eller svinger mye. Spesielt om du har gått drastisk ned i inntekt, vil dette ha en negativ innvirkning på din kredittscore. Det er fordi bankene og andre långivere ønsker så stabile låntakere som mulig.

Det kan være vanskelig å gjøre noe med inntekten på kort sikt, men dersom du forsøker å få innvilget et urealistisk lån bør du vurdere å justere ned på lånebeløpet ditt. Da vil lånet være mer i proporsjon til privatøkonomien din.

Din alder og kredittscore

Alder har en del å si for din kredittscore. Hovedregelen er at en yngre person vil få en dårligere kredittscore enn en eldre person. Dette kan føles urettferdig, men det er flere grunner til dette.

Statistisk sett er unge låntakere mer risikable enn eldre. Unge arbeidstakere bytter generelt sett jobb oftere enn de som har vært lengre i arbeidsmarkedet. Dette medfører svingninger i inntektsnivået, og dermed mindre stabilitet.

Det er også normalt at yngre personer flytter oftere. Unge voksne er ikke etablerte enda, og flytter oftere i forbindelse med jobb og studier. Færre unge eier egen bolig som de kan stille sikkerhet i, og det å leie koster mye penger som gjør innhugg i privatøkonomien. 

Selvstendig næringsdrivende og kredittscore

Selvstendig næringsdrivende får en lavere kredittrating enn vanlige arbeidstakere, til tross for samme inntekt. Årsaken er at det er en større statistisk sannsynlighet for at selvstendig næringsdrivende vil pådra seg betalingsanmerkninger. Der er nemlig normalt at inntekten til en selvstendig næringsdrivende varierer mer fra år til år. Selvstendig næringsdrivende har også dårligere vilkår når det gjelder offentlige stønadsordninger som sykepenger og arbeidsledighetstrygd.

Gjeld

Høy gjeldsgrad har stor betydning for din kredittscore og om du får innvilget ytterligere lån. Dersom du har mye gjeld fra før, spesielt i forhold til din inntekt, vil bankene kvie seg for å låne deg mer penger. 

Hyppig adresseendring

Vi har tidligere nevnt at en av årsakene til at unge får lavere kredittscore er hyppig adresseendring. Det samme gjelder for folk i alle aldre. Dersom du flytter ofte, vil dette påvirke din kredittscore negativt. 

Adresse

Bor du i et område med mye økonomisk mislighold vil dette ha en innvirkning på kredittscoren din.

Sjekk deg selv hos Gjeldsregistret

Hos Gjeldsregistret kan du få innsyn i all usikret gjeld som er registrert på deg. Du får en oversikt over alle kredittkort, forbrukslån og lån med sikkerhet hos tredjepart. Gjeldsregisteret gjenspeiler til enhver tid de gjeldsopplysninger som finansforetakene får tilgang til. Tjenesten er gratis og du kan logge inn i Gjeldsregistret her.

Sliter du med høy usikret gjeld?

Sliter du med høy usikret gjeld? Vi i Okida kan hjelpe deg med å refinansiere dine lån slik at du får lavere lånekostnader hver måned.