Hva er gjeldsgrad?

Hva er gjeldsgrad? I denne artikkelen forklarer vi hva gjeldsgrad betyr og hvilken betydning denne beregningen har for deg. Vi forklarer deg også hva du kan gjøre for å forbedre din gjeldsgrad slik at du lettere kan få boliglånet som du ønsker deg.

Hva er gjeldsgrad?

Din gjeldsgrad beskriver forholdet mellom din egenkapital og din gjeld. Gjeldsgraden uttrykkes i et konkret tall eller som en prosent og har en betydning når du skal søke lån, for eksempel boliglån eller forbrukslån. 

Hvordan beregne gjeldsgrad

I forbindelse med private lån er dette den vanligste definisjonen:

Gjeldsgrad er lånekundens samlede gjeld delt på årlig inntekt

Eksakt formel for å beregne gjeldsgrad i prosent:

Gjeldsgrad = Gjeld / egenkapital

Begrepet brukes også ofte i bedriftsøkonomisk sammenheng, men kan da ha flere ulike betydninger. 

Belåningsgrad

Mange blander også begrepene gjeldsgrad og belåningsgrad. Din belåningsgrad beskriver hvor mye av din bolig som er belånt, og beregnes som gjeld delt på boligens verdi. 

Se også: Dette er veien ut av betalingsproblemer

Gjeldsgrad og boliglån

Du kan ikke ha en samlet gjeld som overstiger fem ganger brutto inntekt. Tjener du 500 000 i året, kan du ikke ha en samlet gjeld som overstiger 5 x 500 000, altså kan du maksimalt låne opp til 2 500 000 kroner. Dette gjelder dersom du ikke har noen annen gjeld fra før. Skal du kjøpe bolig, kreves det i tillegg at du stiller med minst 15% egenkapital. Reglene om inntekt og lån er fastsatt i boliglånsforskriften. 

Det er likevel ikke alle banker som slavisk følger kravene til gjeldsgrad i boliglånsvurderinger ettersom det er mulig å operere med en viss fleksibilitet i enkelte tilfeller, både i strengere og mildere retning. Dessuten vurderer bankene flere faktorer. Andre viktige forhold som bankene legger vekt på når du skal søke boliglån er:

 • Betjeningsevne: Det nytter ikke å ha høy årsinntekt hvis du samtidig har høye faste kostnader. Banken vil også vurdere dine kostnader knyttet til for eksempel bil, barn og annen gjeld.
 • Belåningsgrad: Lånet skal ikke utgjøre mer enn 85 % av boligens markedsverdi. Du må altså stille med 15% egenkapital.
 • Kredittvurdering og betalingsanmerkninger: Ved søknad om lån vil bankene gjøre en kredittvurdering for å få opplysninger om din samlede gjeld og eventuelle betalingsanmerkninger. Har du betalingsanmerkninger og får en dårlig kredittscore kan du få avslag på lånesøknaden. Les hvordan du kan forbedre din kredittscore her.

Kan man påvirke sin egen gjeldsgrad?

Det er ikke uvanlig at lånesøkere blir bedt om å forbedre gjeldsgraden for å få ønsket lånesum.  For å gjøre dette kan du gjøre følgende:

 • Redusere din gjeld
 • Øke din inntekt
 • Øke egenkapitalen

Husk at kredittkort kan redusere din låneevne – les mer om dette her.

Dersom du skal søke om boliglån er det på kort sikt ofte enklest å øke egenkapitalen. Dersom du sliter med å stille med nødvendig sikkerhet eller egenkapital, kan du vurdere følgende tiltak:

 • Medlåntaker – en person som tar ansvar for ditt lån
 • Kausjonist – en person som stiller med sikkerhet i egne eiendeler for din låneavtale
 • Privat lån – et lån av en venn eller et familiemedlem.
 • Startlån – et lån som du kan få innvilget av kommunen for å finansiere egenkapital.
 • Forskudd på arv – du kan sjekke muligheten til å få utbetalt arv tidligere

Dersom du har problemer med at din totale gjeld er for høy, kan du vurdere å refinansiere, som gir deg muligheten til å nedbetale din gjeld raskere og på en mer effektiv måte.

Les mer om refinansiering med pant i bolig her. Her kan du søke om refinansiering

Hva er høy gjeldsgrad?

I Norge er en gjeldsgrad på omkring 5 er normalt, men dette tilsvarer likevel øvre grense av hva som blir anbefalt. Det anbefales ofte en gjeldsgrad på 2,5. Dette tilsvarer to og en halv ganger den samlede årsinntekten.

Se også: Usikret gjeld – alt du trenger vite

Hvorfor er bankene så opptatt av gjeldsgrad?

Det er myndighetene som gjennom boliglånsforskriften som har fastsatt reglene rundt lån. Disse forskriftene må bankene følge. Dessuten er det slik at husholdninger med høy gjeldsgrad har større risiko for å pådra seg økonomiske problemer og misligholde gjeld. De høye boligprisene har også ført til en stor økning i nordmenns samlede gjeld, og dette utgjør en risiko for finansiell stabilitet. For mange, spesielt unge, er reglene i Boliglånsforskriften en hindring for å komme inn på boliglånsmarkedet, spesielt i de større byene. 

Gjeldsgrad i bedriftsøkonomisk sammenheng

I bedriftsøkonomisk sammenheng er betydningen av gjeldsgrad ofte en annen enn når begrepet benyttes i tilknytning til privat boliglån. Ulike bruk av begrepet kan virke forvirrende for mange. 

I bedriftsøkonisk sammenheng er definisjonen:

Gjeldsgrad = Sum gjeld / Egenkapital

Ofte stilte spørsmål om gjeldsgrad:

Hvor høy kan gjeldsgraden være?

Boliglånsforskriften har satt den til maksimalt 5. I praksis betyr det at din samlede gjeld ikke kan overgå 5 ganger din årsinntekt.

Hvordan beregnes årsinntekten?

Din årsinntekt er din stabile lønn eller annen fast inntekt før skatt over tid. Pensjon, trygd og næringsinntekter kan inngå i årsinntekten.

Kan jeg forbedre gjeldsgraden min?

Ja, du gjøre dette ved å redusere gjelden, øke inntekten eller øke egenkapitalen. Det enkleste er ofte å  øke egenkapitalen. Dersom du ikke kan stille med nok egenkapital selv, kan du blant annetse på om du kan få en kausjonist eller medlåntaker til å hjelpe. 

Emner: Hva er høy gjeldsgrad, Personlig økonomi, hva er gjeldsgrad, huskjøp, lån