Medlåntaker boliglån – slik fungerer det

I denne artikkelen forklarer vi hva en medlåntaker er og hvorfor det kan lønne seg å søke boliglån sammen med en medlåntaker.

Innhold:

Når du søker om boliglån vil banken gjøre en vurdering av din økonomiske situasjon. Du må oppfylle visse kriterier for å få innvilget lånesøknaden. Et avslag eller en innvilgelse av boliglånet baseres ofte på en helhetlig vurdering av din økonomi.

Dette vurderes når du søker boliglån

  • Inntekt. Du må kunne vise til en fast inntekt. Her inngår lønn, pensjon og ulike stønader. Inntekter må kunne dokumenteres ovenfor banken i form av lønsslipper eller lignende.
  • Hvor mye gjeld du har fra før. Her regnes både eksisterende boliglån, studielån, forbrukslån, kredittkortgjeld og eventuelt andre lån og kreditter.
  • Betjeningsevne. Det vurderes også om du sitter igjen med nok penger til å betale renter og avdrag etter at andre nødvendige regninger er betalt.
  • Egenkapital og eiendeler
  • Om du har pågående inkassosaker eller betalingsanmerkninger
  • Sparing er en måte å vise banken at du har betalingsvilje.

Se også: Slik får du lån med betalingsanmerkning

Kravene for å få lån til bolig er relativt strenge. Hovedregelen er:

  • Du kan ikke låne mer enn 5 ganger brutto inntekt.
  • Du må kunne tåle en renteheving på 5 prosentpoeng.
  • Du må stille med minimum 15% egenkapital.
  • Med andre ord kan boliglånet utgjøre maksimalt 85 prosent av hva boligen koster.

Dersom du ikke oppfyller kravene

Dersom du ikke oppfyller kravene må du enten øke din inntekt eller spare mer slik at du oppfyller kravet til 15% egenkapital. Dersom du har registrerte betalingsanmerkninger må du kvitte deg med disse, det vil si innfri kravene som du skylder.

En annen løsning er å få en medlåntaker til å stille med sikkerhet. Vi skal se nærmere på hvordan dette fungerer.

Se også vår kalkulator for boliglån, og send inn søknad her.

En medlåntaker kan stille sikkerhet

Når du søker om boliglån, vil banken ta en kredittsjekk av deg for å kartlegge din økonomiske situasjon. Noen ganger vil banken mene at du ikke har god nok økonomi for å kunne innvilge lånesøknaden. Om du har for lav inntekt, for lite egenkapital eller for mye gjeld vil din lånesøknad sannsynligvis ikke bli innvilget.

I slike situasjoner kan du få en annen person til å stille med sikkerhet for det du selv mangler, slik at banken likevel kan gi deg lånet. Har du vanskeligheter med å få innvilget lån, kan altså sjansene øke om du søker sammen med en medlåntaker boliglån.

Forskjellen på medlåntaker og kausjonist

Medlåntaker og kausjonist er to begreper som ofte blandes sammen, derfor forklarer vi forskjellen her: Hvordan en person stiller sikkerhet for deg kan variere. De to hovedalternativene er enten å være kausjonist eller medlåntaker.

En kausjonist vil stå helt og fullt ansvarlig for boliglånet om hovedlåntaker ikke tar ansvar og betaler gjelden i henhold til avtale. En kausjonist kan være ansvarlig for hele eller deler av lånet. Om hovedlåntaker ikke betaler og regningen forfaller, kan banken rette kravet direkte mot kausjonisten.


En medlåntaker har ansvar for lånet på et høyere nivå enn en kausjonist. Mens en kausjonist kun står ansvarlig dersom hovedlåntaker faller fra, står en medlåntaker helt og fullt solidarisk ansvarlig for lånet. Begge parter er ansvarlige for at lånet blir betalt i henhold til avtalen, og medlåntaker vil være ansvarlig for hele lånet, helt til det er fullstendig nedbetalt. Altså er ansvaret for lånet delt likt mellom deg og din medlåntaker.


Bankene vil anse det som mer sikkert om du søker lån sammen med en medlåntaker. Du vil defor kunne låne mer og få lån med lavere rente og bedre betingelser om du søker sammen med en medlåntaker.


Søker du boliglån sammen med en medlåntaker er det viktig at alle parter setter seg godt inn i hvilke plikter og ansvar som følger med avtalen.

Stikkord: Medlåntaker boliglån, personlig økonomi, gjeld

Les også:

Hvordan søke boliglån 

Vanskelig å få refinansiering? Dette må du gjøre.