Tvangsinnkreving av gjeld

Tvangsinnkreving av gjeld blir iverksatt dersom du ikke gjør opp for deg. Her forklarer vi hva som skjer dersom du ikke betaler en regning og stegene i inkassoprosessen fram til tvangsinnkreving av gjeld. Vi forklarer deg også hvordan du kan unngå innkasso.

Innhold:

Hva skjer når en regning ikke blir betalt? 

Dersom du har mottatt en regning som du ikke betaler, vil du først motta en eller flere purringer, et inkassovarsel, en betalingsoppfordring og til slutt tas rettslige skritt. Dette er de ulike stegene i prosessen:

1) Purring og betalingspåminnelse

Først vil du motta en eller flere purringer, som også kalles betalingspåminnelse. Det kan legges til et gebyr som kalles purregebyr (ref Inkassoforskriftens § 1-2). En purring må ha en betalingsfrist på minst 14 dager. Det kan kreves gebyr på maksimalt to purringer. Eventuelle renter kan kreves fra datoen regningen skulle ha vært betalt, til forfall på purringen. 

2) Inkassovarsel 

Dersom kravet fremdeles ikke er betalt, vil du motta et inkassovarsel som også har en frist på minst 14 dager. Et inkassovarsel skal sendes skriftlig og skal være merket “Varsel om inkasso” eller “inkassovarsel”. Det skal komme klart frem at saken sendes til inkasso dersom kravet ikke blir betalt. 

3) Betalingsoppfordring 

Betales ikke innkassovarslet innen fristen, kan saken sendes til inkasso. Da sendes en betalingsoppfordring ut. Når kravet går til inkasso legges det til et inkassosalær. Størrelsen på inkassosalæret reguleres i inkassoloven. Betalingsoppfordringen skal gi informasjon om grunnlaget for kravet, videre saksgang og klagemuligheter. Dersom betalingsoppfordringen ikke blir betalt kan det legges til ytterligere salærer. 

4) Rettslige skritt

Ved fortsatt manglende betaling settes det i gang rettslige skritt. Det vil si at saken sendes til forliksrådet eller namsmannen for videre behandling og rettslig innkreving. Da legges det til ytterligere kostnader ut over det opprinnelige betalingsbeløpet. 

5) Utleggsbegjæring og tvangsinnkreving av gjeld

Hvis kravet fortsatt ikke blir betalt kan kreditor sende en utleggsbegjæring til namsmannen.  Etter en rettskraftig avgjørelse i forliksrådet  kan det settes i gang tvangsinnkreving av gjelden. Dette kan skje via tvangssalg av eiendom eller andre objekter, lønnstrekk, tvangsinndekning eller konkurspågang:

Tvangssalg

Tvangssalg av bolig eller annen eiendom er en prosess der namsmyndighetene selger et hus, leilighet eller annen eiendom med tvang for å dekke utestående krav du har hos kreditorene. Du kan lese mer om tvangssalg av bolig her. Også andre objekter kan tvangsselges, som for eksempel kjøretøy. 

Lønnstrekk

Lønnstrekk innebærer at arbeidsgiveren pålegges å holde tilbake en del av arbeidstakerens lønn. Pengene som trekkes, skal gå til å betale skyldige penger til kreditorer. Også deler av trygder og pensjon kan holdes tilbake. Les mer i denne artikkelen: Hva er lønnstrekk

Tvangsinndekning

Namsmyndighetene kan også ta beslag i hele eller deler av andre formuesobjekter som for eksempel pengeinnskudd på konto, aksjer og andre verdipapirer. 

Konkurspågang

Om skyldneren er en bedrift, kan kravet fås inn gjennom konkurspågang. Denne prosessen består av konkursvarsel, konkursbegjæring og åpning av konkurs.

Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning kan registreres 30 dager etter at rettslige tiltak ble iverksatt. Da registreres skyldnerens navn hos et kredittopplysningsbyrå. Med en betalingsanmerkning får man avslag på en rekke tjenester som for eksempel kreditt, lån, mobilabonnement og flere. For næringsdrivende kan registreringen ta kortere tid enn 30 dager. Les også: Slik blir du kvitt en betalingsanmerkning.

Slik unngår du tvangsinnkreving av gjeld

Den enkelste måten å unngå innkasso og tvangsinnkreving av gjeld er selvfølgelig å betale alle regninger i tide. Dersom du har kommet i økonomisk uføre og ikke greier å betale dine regninger, bør du snarest mulig ta noen grep:

  1. Få oversikt over økonomien din
  2. Få oversikt over hvor mye og hvem du skylder penger
  3. Kontakt dine kreditorer og prøv å til en betalingsavtale eller utsetting
  4. Dersom du kan stille med pant i eiendom kan du refinansiere gjelden din med sikkerhet.

Vi i Okida har spesialisert oss på å hjelpe mennesker med økonomiske utfordringer. Dersom du kan stille med pant i eiendom, kan du refinansiere gjelden din gjennom oss. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale.

START SØKNAD HER