Krav for å søke om forbrukslån og lån uten sikkerhet

Ulike banker og långivere som tilbyr forbrukslån og lån uten sikkerhet stiller ulike krav til låntakerne. Noen vilkår er imidlertid generelle og regnes som minstekrav for å få innvilget slike lån.

Her tar vi en nærmere titt på noen av de viktigste kravene som stilles hvis du skal søke om forbrukslån og lån uten sikkerhet:

  • Minimumsinntekt
  • Aldersgrense
  • Gjeld
  • Statsborgerskap
  • Søker kan ikke ha betalingsanmerkninger eller ha inkassosaker

De fleste tilbydere av lån bruker automatiserte systemer for å behandle lånesøknader, noe som gjør at behandlingstiden går mye raskere enn før. Før du får innvilget lån blir det også foretatt en kredittsjekk, noe som også foregår automatisk.

Se også: Slik kan du få boliglån med lav inntekt

Krav om minimumsinntekt

De fleste bankene vil automatisk avslå din lånesøknad om du ikke har en fast minimumsinntekt. Inntekter som regnes som fast er lønn, pensjon, inntekt som selvstendig næringsdrivende og ulike trygder. Hvor høy minimumsinntekt som kreves, varierer fra bank til bank. Barnetrygd, leieinntekt og renteinntekter er eksempler på inntekter som ikke regnes som fast inntekt.

Aldersgrense for å søke om forbrukslån.

Du kan ikke søke om forbrukslån eller lån uten sikkerhet om du er under 18 år. De fleste långivere opererer likevel med en høyere aldersgrense, oftest mellom 23 og 25 år.

Gjeld og gjeldsgrad

Om du har gjeld fra før, og hvilken type gjeld du har, vil være med å avgjøre om du får innvilget forbrukslån eller ikke. Har du høy gjeld i forhold til inntekt, vil det være vanskeligere å få tatt opp et nytt lån. Det er også særlig negativt om du har mye usikret gjeld fra før, som for eksempel kredittkortgjeld eller andre forbrukslån.

Statsborgerskap og botid

De fleste kredittinstitusjoner vil kreve norsk statsborgerskap eller en minimum botid i Norge. Det vil også stilles krav om at låntaker har hatt inntekt og betalt skatt til Norge i et visst antall år (normalt 3 år).

Inkasso og betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger og pågående inkassosaker vil som regel gi automatisk avslag på søknad om nye lån. Alle betalingsanmerkninger registreres i et sentralt system som alle långivere har tilgang til. På den positive siden vil betalingsanmerkninger slettes med en gang du gjør opp for deg. Derfor bør du kvitte deg betalingsanmerkninger før du søker om nye lån.

Se også:
Refinansiering med lav inntekt

Ta opp lån med sikkerhet i bolig – slik fungerer det

Hvordan stoppe tvangssalg av bolig